Hổ trợ trực tuyến

hổ trơ trực tuyến

0905.05.06.11

Nguyen Tinh

Hotline: 0905.05.06.11

Email: NguyenTinh.SNTC@gmail.com

Fanpage facebook

Video clip

Đăng ký nhận tin

Tạo điểm Virtual Sharp trong môi trường sketch và drawing-Trung Tâm Đồ Họa Cơ Khí12/12/2018

Virtual Sharp : là các điểm giao cắt ảo khi nối dài các đối tượng cắt nhau trong Solidworks.

 

Để thực hiện phương pháp này chúng ta có thể thực hiện như sau:   

  1. b1- Giữ phím CTRL và nhấp chuột trái vào một đối tượng đường.   
  2. b2- Bấm chuột trái vào đường  thứ hai.   
  • b3- Nhấp chuột trái vào công cụ  Point. 

​Chúng ta có thể thay đổi kiểu Options ->  Document Properties > Virtual Sharps.

  • Có 5 lựa chọn

 


 

 Bài viết liên quan